Aktuality

2. setkání projektového týmu, Gelsenkirchen, DE

7. - 8. 2. 2017

Druhé mezinárodní setkání projektového týmu CVTube proběhlo v prostorách institutu Arbeit Und Technik při Westfälische Hochschule, a to v městečku Gelsenkrichen, DE. Jedno z hlavních témat setkání, byla prezentace výsledků klíčové aktivity 1, tj. analýzy trhu práce a požadavků zaměstnavatelů. Výsledky prezentovala paní Dr. Alexandra David a paní Dr. Ileana Hamburg (IAT). Klíčová aktivita 2, která byla dle harmonogramu zahájena začátkem února obsahuje mimo jiné tvorbu vzorových videí, tutoriálů a semináře se studenty středních škol a univerzit. Druhou klíčovou aktivitu za společnost Edit Value prezentoval – André Costa, Bruna Dias a Nuno Pinto Bastos. Konsorcium se shodlo na dalším postupu, rozdělení úkolů které plynou z KA 2 a jejich očekávané podobě, termínu splnění.

 

V návaznosti na projektový management, pro naplnění cílů projektu byla zásadní prezetnace diseminačního plánu projektu CVTube, který byl vytvořen organizací ANCED ve spolupráci s Madrid Open University. Diseminační plán byl prezentován za ANCED: Ana Landeta a Javier Velez.

Projekt CVTube

Začátek projektu!

1.10.2016

“If you want to succeed you should strike out on new paths” (J.D. Rockefeller)

Více informací o projektu CVTube najdete na kartě O projektu nebo Cíle.

1. setkání projektového týmu, Praha, ČR

25. - 26. 10. 2016

26.10.2016

První mezinárodní setkání týmu projektu CVTube se uskutečnilo v sídle koordinátora projektu, spol. EuroProfis. Kromě představení byla řada prezentací, rozdělení úkolů a domluva na dalším postupu v rámci projektu.