Aktuali ty

4. setkání projektového týmu, Madrid, Španělsko

7. – 9. 2. 2018

Čtvrtá schůzka týkající se projektu CVTube se konala v sídle Anced (Madrid, Španělsko). Hlavním tématem byla prezentace 3. výstupu – online CVTube platforma – kterou představil Pavel Bartůněk (EuroProfis). Díky partnerům Udima a Univerzita Madrid byly natočeny nové verze video tutoriálů a to v profesionálním prostředí na profesionálním zařízení.
Výstup O2 byl dokončen a prezentován Sofií Alves (Edit Value). Konsorcium udělalo několik nezbytných rozhodnutí ohledně výstupu O3 a rovněž jsme se shodli na distribuci naší práce. Výstup O3 – CVTube platforma – se posouvá do další fáze – pilotního testování.
Znovu bylo odsouhlaseno, že projektový/finanční management pracuje dobře, ale je velmi důležité soustředit se na konečné termíny a komunikaci mezi partnery – zvláště vedoucí skupina určitého výstupu.
Během prezentace, která se týkala distribuce a šíření (diseminace) projektu (Silvia Preboste, Anced), bylo zdůrazněno, že všichni partneři se musí soustředit na diseminaci a dodávat diseminační plány včas. Protože se blíží konec projektu, diskutovalo se o závěrečné schůzce, konferenci a hlavních diseminačních aktivitách. Ana Landeta a Silvia Preboste (Anced) představily akci tzv. Roadshows.

2. setkání projektového týmu, Gelsenkirchen, DE

7. - 8. 2. 2017

Druhé mezinárodní setkání projektového týmu CVTube proběhlo v prostorách institutu Arbeit Und Technik při Westfälische Hochschule, a to v městečku Gelsenkrichen, DE. Jedno z hlavních témat setkání, byla prezentace výsledků klíčové aktivity 1, tj. analýzy trhu práce a požadavků zaměstnavatelů. Výsledky prezentovala paní Dr. Alexandra David a paní Dr. Ileana Hamburg (IAT). Klíčová aktivita 2, která byla dle harmonogramu zahájena začátkem února obsahuje mimo jiné tvorbu vzorových videí, tutoriálů a semináře se studenty středních škol a univerzit. Druhou klíčovou aktivitu za společnost Edit Value prezentoval – André Costa, Bruna Dias a Nuno Pinto Bastos. Konsorcium se shodlo na dalším postupu, rozdělení úkolů které plynou z KA 2 a jejich očekávané podobě, termínu splnění.

 

V návaznosti na projektový management, pro naplnění cílů projektu byla zásadní prezetnace diseminačního plánu projektu CVTube, který byl vytvořen organizací ANCED ve spolupráci s Madrid Open University. Diseminační plán byl prezentován za ANCED: Ana Landeta a Javier Velez.

1. TISKOVÁ ZPRÁVA

Květen 2017

2. TISKOVÁ ZPRÁVA

Únor 2018

3. setkání projektového týmu, Braga, Portugalsko

26. - 27. 9. 2017

Třetí mezináordní setkání projektového týmu CVTube se uskutečnilo v prostorách University of Minho v Portugalsku. Hlavní téma setkání byl druhý intelektuální výstup (output 2) projektu -  vzorová videa/tutoriály, aktuální situaci outputu 2 prezentovala Bruna Dias (Edit Value). Konsortium učinilo v rámci diskuze po prezentaci řadu zásadních rozhodnutí k outputu 2. Zároveň došlo k rozdělení úkolů mezi všechny zapojené partnery projektu. Output 3 - platforma CVTube je stále ve vývoji a jako taková bude hlavním tématem v prosinci a následujících měsících.

Všichni partneři souhlasí, že projetový i finanční management projektu funguje dobře. Nicméně je třeba se zaměřit na termíny plnění dílčích úkolů a pracovat na zachování aktivní komunikace mezi partnery - především směrem ke vedoucímu outputu a koordinátorovi projektu. Během prezentace zamařené na diseminaci projektu (Ana Landeta, ANCED) bylo zdůrazněno, že se všichni partneři musí zaměřit na dílčí diseminaci. Na to navazuje plnění diseminančních aktivit a dodávání plánu aktivit vedoucímu patnertovi (ANCED).

1. setkání projektového týmu, Praha, ČR

25. - 26. 10. 2016

26.10.2016

První mezinárodní setkání týmu projektu CVTube se uskutečnilo v sídle koordinátora projektu, spol. EuroProfis. Kromě představení byla řada prezentací, rozdělení úkolů a domluva na dalším postupu v rámci projektu.

Projekt CVTube

Začátek projektu!

1.10.2016

“If you want to succeed you should strike out on new paths” (J.D. Rockefeller)

Více informací o projektu CVTube najdete na kartě O projektu nebo Cíle.